Kejser på P1 om bofællesskaber

Her til formiddag blev der talt om bofællesskaber i Kejser på P1. De medvirkende og lytterne delte deres erfaringer med hvad der skal til for at få fællesskabet til at fungere og hvad det betyder for dem at bo i bofællesskab. Forsker Anna Falkenstjerne Beck bidrog løbende med analytiske perspektiver på bl.a. motivationerne for at bo i bofællesskab.

Jeg var igennem til allersidst i programmet og fortalte ultrakort om hvorfor vi har omdannet vores kollektiv til bofællesskab. Tiden var knap og jeg brændte inde med det, der egentlig var mine pointer – så dem får I her:

Man kan ikke generalisere om, hvilken form og integrationsgrad, der fungerer bedst – det afhænger rigtigt meget af de konkrete mennesker, deres behov, livssituation og rammerne. Men der er to vigtige – og erfaringsmæssigt ikke åbenlyse – ting, man skal have i mente i refleksionen over hvilken slags fællesskab der vil fungere for én:

Kan og vil du investere i fællesskabet?

”Stordriftsfordelene og det sociale fællesskab skaber et overskud, som kan lette en travl hverdag og gøre det hele lidt sjovere”. Dét perspektiv på det at bo i fællesskab med andre er vi mange, der deler. Men det er ikke hele sandheden. Det er vigtigt at gøre sig klart, at der også skal investeres meget i at få fællesskabet til at fungere. Jo mere integreret praktisk og socialt, des mere er der at forventningsafstemme omkring, koordinere, aftale, problemløse. Og des flere stimuli og agendaer. Det kan sagtens gå i plus. Men der skal investeres for at man kan høste frugterne af fællesskabet. Og det er måske ikke alle, som egentlig har lyst/overskud/evner til det?

Hvordan er din sociale personlighed?

Hvor tæt man kan trives med at bo med andre afhænger rigtigt meget af personlighed (det blev også berørt i udsendelsen). Fx: Bliver man hurtigt overstimuleret eller træt af de mange agendaer og inputs i fællesskabet? Har man lange sociale antenner og bliver meget påvirket af hvordan andre har det og selv små signaler i relationerne? Så KAN det være, man har brug for lidt mere privat rum og lidt færre samarbejdsflader.

Ellers: God fornøjelse med udsendelsen!