Søger du et kollektiv/bofællesskab?

Du/din familie vil gerne bo i kollektiv eller bofællesskab.  Og I vil egentlig gerne rykke ind i et allerede etableret sted. Men hvordan finder man de kollektiver/bofællesskaber, som har plads til nye beboere?

Der er langt flere bofællesskab-søgende end der er bofællesskaberr, og langt de fleste bofællesskaber, som søger nye beboere, modtager rigtigt mange henvendelser. Du skal derfor være ret opsøgende, og vil fx formentlig ikke få ret meget ud af at oprette et opslag i en af de mange facebookgrupper for kollektiver/bofællesskaber.

Der er flere forskellige indgange til at finde kollektiver/bofællesskaber, som søger nye beboere, og hvis du bruger dem alle, øger du dine chancer. Herunder finder du BoSammens guide til hvordan du bedst kan gribe søgningen an. Guiden opdateres løbende, efterhånden som billedet ændres.

1) Søg i og følg de mange facebookgrupper hvor man kan annoncere efter bofæller og kollektiver:

Der er rigtigt meget aktivitet og som regel nye opslag på daglig basis. Det er jo desværre ikke muligt at søge på andre måder end ved simpelthen at bladre alle opslagene igennem, så det er bare med at tage fat og følge grupperne tæt.

2) Søg på Bofællesskab.dk, som er en portal for bofællesskaber, kollektiver og økosamfund i Danmark. Den nuværende version blev lanceret i juni 2018 og er under fortsat udvikling. Det er intentionen, at den på lidt længere sigt skal rumme så mange fællesskaber i Danmark som overhovedet muligt, og den vokser dag for dag.

3) Bliv registreret på bofællesskabers interesse-/vente-/mailinglister. En del af de lidt større fællesskaber vedligholder deres egen interesse-/vente-/mailingliste, som man kan skrive sig på. Så får man besked, når der kommer en ledig bolig i det enkelte fællesskab. En netsøgning samt et kig på Bofællesskab.dk kan føre til mange kollektivers/bofællesskabers hjemmesider, hvor man kan finde info om registrering.

4) Hold øje med virksomheder som etablerer nye bofællesskaber. Der er de senere år vokset flere virksomheder frem, som med forskellige takes på processen og finansieringen etablerer – eller faciliterer etableringen af – nye bofællesskaber. Fx Bærebo, Ecovillage og Almenr. Hold øje med om de har noget i støbeskeen, som matcher dine drømme. Eller vær med til at skabe det; i Bærebo og Almenr er de fremtidige beboere nemlig selv med til at udvikle det fremtidige bofællesskab.

5) Annoncér at du/I søger et kollektiv/bofællesskab:

  • Brug dit netværk, fx via facebook. Mange kender nogen, som kender nogen, som … som ved noget relevant. Og ofte er den personlige (indirekte) relation en fordel.
  • Du kan også lave opslag i føromtalte facebookgrupper, men chancen for at du bliver kontaktet er som sagt lille.

6) Søg på diverse andre fora/portaler for boliger, hvor man kan finde kollektiver/bofællesskaber:

  • Den Blå Avis: Bofællesskaber med lejemål. Find flere ved at søge på ”kollektiv” eller ”bofællesskab”.
  • Findroommate: Portal hvor man kan annoncere efter bofæller og kollektiver/bofællesskaber/deleboliger.

Større bofællesskaber / økosamfund: Hvis du kunne tænke dig at bo i et større bofællesskab, kan du desuden kigge på Landsforeningen for Økosamfunds medlemsliste. Den rummer en bred sammensætning af fællesskaber, som forstår sig selv som et økosamfund.

Bemærk at dette alene er en guide til at finde kollektiver/bofællesskaber; ikke til de øvrige vigtige aspekter omkring det at flytte ind i det fællesskab: Din/jeres egen afklaringsproces omkring hvad du/I vil, processen med at finde ud af om du/I og et givet kollektiv er det rette match osv. Det er nogle rigtigt vigtige processer, som det ikke er intentionen at negligere med denne guide.

Hvis I er en gruppe, som overvejer at startet et kollektiv/bofællesskab sammen, kan I hente inspiration og råd til processen med at afklare konstellationen i guiden her