Rådgivere og facilitatorer

I takt med at interessen for bofællesskaber vokser, og mange nye fællesskaber spirer frem, er der også flere og flere, som tilbyder rådgivning og støtte til fællesskaber.  Fra enkeltpersoner som tilbyder workshops, foredrag, rådgivning og facilitering til virksomheder, som tilbyder at være tovholdere på hele eller dele af processen:

RÅDGIVNING, WORKSHOPS, FOREDRAG OG FACILITERING:

BoSammen v. Marie Chimwemwe Degnbol

Levende Lokalsamfund v. Ditlev Nissen

Dorte Askholm

Morten Hylleberg

Camilla Nielsen-Englyst

SENIORBOFÆLLESSKABER:

Senior-bolig.nu v. Poul Tang og Grethe Grønkjær

Rudy Madsen

SOCIOKRATI:

Frands Frydendal

VIRKSOMHEDER som kan tage ansvar for hele eller dele af opstartsprocessen, inklusiv bygherrerollen:

Almenr

Bærebo