Om BoSammen

Interessen for kollektiver og bofællesskaber er stigende. For rigtigt mange – både unge, børnefamilier, singler og seniorer – repræsenterer det at bo i fællesskab med andre en mulighed for et andet liv. En liv med flere ressourcer, fordi man er flere om at løfte opgaverne og betale regningerne. En hverdag som er sjovere, mere interessant og med mere hjælp og omsorg mellem mennesker, fordi man er del af et større socialt fællesskab lige der, hvor man bor.

Men efterspørgslen overstiger langt omfanget af eksisterende fællesskaber. Og der kan være mange udfordringer forbundet med at starte et kollektiv eller bofællesskab.

BoSammen er skabt for at understøtte etableringen af nye, levedygtige fællesskaber.

BoSammen indsamler erfaringer og viden og kollektiver og bofællesskaber og formidler det bl.a. i bogen om økonomi for kollektiver og bofællesskaber,  foredrag og workshops/facilitering.

Flere og flere kommuner får øjnene op for interessen for og fordelene ved kollektiver, bofællesskaber og økosamfund. BoSammen hjælper kommuner og myndigheder, som gerne vil tiltrække og understøtte fællesskabsorienterede boformer.

Desuden vil BoSammen arbejde for vilkårene for fællesskabsorienterede boformer i et samfund, som i høj grad er indrettet til at man bor hver for sig eller i kernefamilier.

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har spørgsmål eller tror, BoSammen kan hjælpe dig – også hvis det falder uden for de emner og arbejdsmåder, der er beskrevet her.

BoSammen er startet af Marie Chimwemwe Degnbol. Mit arMarie Chimwemwe Degnbolbejde er dels baseret på viden indsamlet i forskellige kollektiver og dels på egne erfaringer.

Jeg har i løbet af de sidste par år besøgt en lang række danske kollektiver og små bofællesskaber og interviewet beboerne for at blive klog på deres erfaringer. Hvordan tager livet i deres kollektiv sig ud? Hvilke problemer og udfordringer har de haft – og hvilke løsninger har de fundet?

Jeg kender personligt til kollektivlivet på godt og ondt. Jeg bor sammen med min kæreste og mine tvillingedrenge i et 3-familiers kollektiv, som vi har været med til at grundlægge. Vi har gjort os mange erfaringer og erkendelser undervejs, som jeg trækker på i BoSammen.

Jeg har en kandidatuddannelse i sociologi og etnografi (cand.scient.adm) og har forsket i kommuners arbejde med at fremme bæredygtige livsformer.

Du kan finde mit fulde faglige cv på linkedin.

Hvis du vil vil lære mig bedre at kende og/eller er interesseret i menneskeligt og miljømæssigt bæredygtig livsstil, så lyt til min podcast U-vendinger.