Om BoSammen

For mange repræsenterer det at bo i fællesskab med andre en mulighed for et andet liv. En liv med flere ressourcer, fordi man er flere om at løfte opgaverne og betale regningerne. En hverdag som er sjovere, mere interessant og med mere hjælp og omsorg mellem mennesker, fordi man er del af et større socialt fællesskab lige der, hvor man bor.

Men der kan være mange udfordringer forbundet med at starte et kollektiv eller bofællesskab. Og når først det er i gang, kræver det en stor og kvalificeret indsats at sikre, at både det sociale og praktiske fællesskab bliver ved at give overskud.

Bosammen er sat i verden for at hjælpe kollektiver og mindre bofællesskaber. Både med at starte op og fungere bedst muligt. Det kan handle om forskellige aspekter:

– Opstartsprocessen og det at finde det rette match af mennesker

– Jura – hvordan man ejer/lejer sammen, vedtægter og husorden

– Økonomi – både ifm. køb af bolig, huslejer/fordelingsnøgler og regnskabspraksis

– Praktisk fællesskab – mad, rengøring, vedligehold, you name it

– Kommunikation

– Konflikthåndtering

På den korte bane, dvs. det næste lille års tid, handler det primært om at skrive en håndbog i økonomi og jura for kollektiver.

På den lidt længere bane handler det om at bistå kollektiver vha. workshops, foredrag, rådgivning og løbende udgivelse af artikler og blogposts om det at starte og drive et kollektiv/bofællesskab.

Desuden vil BoSammen arbejde for vilkårene for fællesskabsorienterede boformer i et samfund, som i høj grad er indrettet til at man bor hver for sig eller i kernefamilier.

Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du har spørgsmål eller tror, BoSammen kan hjælpe dig – også hvis det falder uden for de emner og arbejdsmåder, der er beskrevet her.

BoSammen er startet af Marie Chimwemwe Degnbol. Mit arMarie Chimwemwe Degnbolbejde er dels baseret på viden indsamlet i forskellige kollektiver og dels på egne erfaringer.

Jeg har i løbet af de sidste par år besøgt en lang række danske kollektiver og små bofællesskaber og interviewet beboerne for at blive klog på deres erfaringer. Hvordan tager livet i deres kollektiv sig ud? Hvilke problemer og udfordringer har de haft – og hvilke løsninger har de fundet?

Jeg kender personligt til kollektivlivet på godt og ondt. Jeg bor sammen med min kæreste og mine tvillingedrenge i et 3-familiers kollektiv, som vi har været med til at grundlægge. Vi har gjort os mange erfaringer og erkendelser undervejs, som jeg trækker på i BoSammen.

Jeg har en kandidatuddannelse i sociologi og etnografi (cand.scient.adm) og har forsket i kommuners arbejde med at fremme bæredygtige livsformer.

Du kan finde mit fulde faglige cv på linkedin.