Online sider og fora for viden om kollektiver og bofællesskaber

Det er svært at finde viden om kollektiver og bofællesskaber. Det skyldes, at der indtil videre ikke er nogen systematisk indsamling og formidling af denne viden. Der er dog forskellige sider og initiativer undervejs. Du finder de væsentligste herunder:

Videles.dk: Forum for alternative boformer, hvor du kan finde viden og arrangementer samt oprette en profil og søge i kollektivers/bofællesskabers/enkeltpersoners profiler. Se også facebooksiden

Bofællesskab.dk: Portal for bofællesskaber i Danmark

Facebook-gruppen ”Kollektivernes forum for videndeling og erfaringsudveksling

Bolius’ artikler om kollektiver og bofællesskaber

Roskilde kommunes guide til at opstarte et bofællesskab.

BoSammen: Fødselshjælper for kollektiver og bofællesskaber. Se også facebooksiden

Kender du til sider eller initiativer, som skal med på listen? Så tag kontakt!