Foreninger

Den stigende interesse for at leve i fællesskab afspejles også i en opblomstring af foreninger og netværksdannelse omkring det at leve i fællesskab med andre:

Foreningen for kollektivers fremme er et netværk af kollektivister og kollektivinteresserede, organiseret omkring 2-4 årlige “Kollektivernes Dag” (se kalenderen), hvor alle interesserede er velkomne til at komme og lytte, bidrage, mødes, melde sig til at deltage i foreningens arbejdsgrupper eller foreslå nye initiativer. Foreningen blev stiftet i januar 2018 og drives og formes af de aktives demokrati. Kollektivforeningen på facebook.

Foreningen Bofællesskab.dk er en forening til understøttelse af bofællesskaber i Danmark, som er etableret med udgangspunkt i portalen bofællesskab.dk. Foreningen blev stiftet i januar 2018 og ønsker at skabe videndeling og netværksdannelse.

Landsforeningen for Økosamfund (LØS) har eksisteret i mange år, og har til hensigt at samle de danske økosamfund i én bevægelse (økosamfund i bred forstand), hvor man kan udveksle og stå på skuldrene af hinanden og sammen arbejde for en mere bæredygtig udvikling af vores boliger, hverdagsliv og fællesskaber.