Bog: Økonomi for kollektiver

bog-haandbog-for-kollektiver

Sådan lyder arbejdstitlen på den bog, Marie er i gang med at skrive.

Bogen henvender sig både til de, der gerne vil starte et kollektiv op, og de, der allerede bor i et kollektiv.

Det er en hands on-bog, som introducerer til både driftsøkonomi/huslejer, makroøkonomi (indskud/andele, lån og de langsigtede økonomiske strategier for fx vedligehold) samt husholdning/mad og mellemværender.

Der introduceres til de overvejelser, dilemmaer og værdispørgsmål, som kollektivet bør forholde sig til, og der gives praktiske eksempler og værktøjer til at organisere og drive økonomien.

Bogen rummer også en introduktion til de forskellige modeller for juridisk organisering af kollektiver og de væsentligste overvejelser ifm. de juridiske aftaler.

Bogen bliver baseret dels på erfaringer og viden fra levede kollektiver, dels på professionel viden fra bankrådgivere og jurister.

Bogen udkommer i foråret 2018.

Vil du reservere bogen, så du får mulighed for at købe den så snart den udkommer?
Reservér bogen

Vil du støtte bogprojektet økonomisk og samtidig sikre dig, at du modtager bogen med posten, så snart den udkommer?
Støt bogprojektet