Bøger og rapporter

 Fremtidens bofællesskaber i funktionstømte bygninger i storbyen, provinsbyen og på landet” af Søren Ganer/Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (rapport, 2016)

Deleby – Bofællesskaber som drivkraft for regional udvikling” af
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (rapport, 2016)


Fire byer på jagt efter nye fællesskaber” af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (rapport, 2016)

Bo Sammen – inspirationer fra Kollektivet Anholtsgade” af Camilla Gammel (bog, 2011)
Drømmen lever. 40 år i landsbykollektivet Toustrup Mark” (bog,
2011)

Netværksboligen” af Force4 Architects (bog, 2008)


“100 års kollektiv. Anholtsgadekrøniken”
af Jan Knus (bog, 1992).

Noget som ikke kan standses. En debatbog om kønsroller,
kernefamilier og kollektiver
” af Lisbeth Hertel og Søren Vinterberg (bog, 1976)