Blogs om livet i fællesskab

Pia Duus Jensen bor i Den Selvforsynende Landsby på Sydfyn og skriver om “fællesskabet, magien, tvivlen, friheden”i økolandsbyen på sin blog.

Ida Mølgaard Gundersen: ”Det perfekte liv”. Tanker, dilemmaer og erfaringer fra en mor, kæreste og landkollektivist.

Marie Chimwemwe Degnbols blog om kollektivlivet.