Blogs om kollektivlivet

Ida Mølgaard Gundersen: ”Det perfekte liv”. Tanker, dilemmaer og erfaringer fra en mor, kæreste og landkollektivist.

Marie Chimwemwe Degnbols blog om kollektivlivet.