Søger du et kollektiv/bofællesskab?

Du/din familie vil gerne bo i kollektiv eller bofællesskab.  Og I vil egentlig gerne rykke ind i et allerede etableret sted. Men hvordan finder man de kollektiver/bofællesskaber, som har plads til nye beboere? Der er langt flere bofællesskab-søgende end der er bofællesskaber, og langt de fleste bofællesskaber, som søger nye beboere, modtager rigtigt mange henvendelser. Du skal derfor være ret opsøgende, og vil fx formentlig ikke få ret meget ud af at oprette et opslag i en af de mange facebookgrupper for kollektiver/bofællesskaber.

Der er desværre (endnu) ikke et sted, hvor man via en overskuelig søgefunktion kan søge blandt opslag fra kollektiver/bofællesskaber, som søger nye beboere, og hvor rigtigt mange er repræsenteret. Men der er flere forskellige indgange til at søge, og hvis du bruger dem alle, øger du dine chancer. Herunder finder du BoSammens guide til hvordan du bedst kan gribe søgningen an. Guiden opdateres løbende, efterhånden som billedet ændres.

1) Søg i og følg de mange facebookgrupper hvor man kan annoncere efter bofæller og kollektiver:

Der er rigtigt meget aktivitet og som regel nye opslag på daglig basis. Det er jo desværre ikke muligt at søge på andre måder end ved simpelthen at bladre alle opslagene igennem, så det er bare med at tage fat og følge grupperne tæt.

Der er flere grupper end disse – søg på “kollektiv” eller “bofællesskab”.

2) Søg på Bofællesskab.dk, som er en portal for bofællesskaber, kollektiver og økosamfund i Danmark. Den nuværende version blev lanceret i foråret 2017 og har stadig nogle mangler, og savner noget volumen.  Men den er pt det bedste bud på en samlet portal, og er under udvikling, bl.a. ift. søgefunktionen. På sigt er det intentionen, at den skal rumme så mange fællesskaber i Danmark som overhovedet muligt.

3) Annoncér selv at du/I søger et kollektiv/bofællesskab:

  • Brug dit netværk, fx via facebook. Mange kender nogen, som kender nogen, som … som ved noget relevant. Og ofte er den personlige (indirekte) relation en fordel.
  • Opret annonce på Bofællesskab.dk
  • Du kan også lave opslag i føromtalte facebookgrupper, men chancen for at du bliver kontaktet er som sagt lille.

4) Bliv registreret på bofællesskabers interesse-/vente-/mailinglister. En del af de lidt større fællesskaber vedligholder deres egen interesse-/vente-/mailingliste, som man kan skrive sig på. Så får man besked, når der kommer en ledig bolig i det enkelte fællesskab. En netsøgning samt et kig på Bofællesskab.dk kan føre til mange kollektivers/bofællesskabers hjemmesider, hvor man kan finde info om registrering.

5) Søg på diverse andre fora/portaler for boliger, hvor man kan finde kollektiver/bofællesskaber:

  • Den Blå Avis: Bofællesskaber med lejemål. Find flere ved at søge på ”kollektiv” eller ”bofællesskab”.
  • Findroommate: Portal hvor man kan annoncere efter bofæller og kollektiver/bofællesskaber/deleboliger.

Seniorbofællesskaber:  Hvis du specifikt søger et seniorbofællesskab, kan du udover ovenstående kanaler tage et kig på Ældresagens bofællesbase (den er desværre ikke blevet opdateret de sidste to år, men er alligevel et besøg værd)

Større bofællesskaber / økosamfund: Hvis du kunne tænke dig at bo i et større bofællesskab, kan du desuden kigge på Landsforeningen for Økosamfunds medlemsliste. Den rummer en bred sammensætning af fællesskaber, som forstår sig selv som et økosamfund.

Bemærk at dette alene er en guide til at finde kollektiver/bofællesskaber; ikke til de øvrige vigtige aspekter omkring det at flytte i kollektiv: Din/jeres egen afklaringsproces omkring hvad du/I vil, processen med at finde ud af om du/I og et givet kollektiv er det rette match osv. Det er nogle rigtigt vigtige processer, som det ikke er intentionen at negligere med denne guide.

Hvis I er en gruppe, som overvejer at startet et kollektiv/bofællesskab sammen, kan I hente inspiration og råd til processen med at afklare konstellationen i guiden her